Sídlo spoločnosti:

neater.me s.r.o.
Bzince pod Javorinou 74
916 11 Bzince pod Javorinou

Korešpondenčná adresa:

Miroslav Koseček.
Bzince pod Javorinou 84
916 11 Bzince pod Javorinou

Výdajňa tovaru:

Lekáreň Astra
Bzince pod Javorinou 347
916 11 Bzince pod Javorinou

Otváracie hodiny

Ponedelok – Piatok
900 — 1230  1300 — 1530

Máte nejaké otázky?

 0905 781 087
predaj@kifra.sk

Potrebujete pomôcť?

    Ak ste človek, vyberte obrázok Dom.